Kompānija BMGS

AS „BMGS” jau 60 gadus patērētājiem piedāvā pakalpojumus hidrotehniskās un civilās celtniecības jomā.

Jebkuri sasniegumi nenāk paši no sevis, bet ir visa kolektīva kopīgo centienu rezultāts. Tieši tāpēc AS „BMGS” uzskata par nepieciešamu pastāvīgu un kompleksu kompānijas attīstību visos līmeņos, kas vienīgi spēj nodrošināt konkurētspēju un pieprasījumu pēc darbuzņēmēja mūsdienu tirgū.

Integrētā ražošanas vadības sistēma ir izstrādāta atbilstoši kvalitātes standartiem. Vadības sistēma ir sertificēta Bureau Veritas.

Prioritārie virzieni

Ostu būves

Tilti un estakādes

Jebkura veida pāļu pamati

Dzelzceļa būves

Betona un saliekamo dzelzsbetona konstrukciju ražošana

Ģeotehniskā izpēte un projektēšana

Vadība
Svetlana Afanasjeva
Valdes priekšsēdētāja
Genādijs Kalaneps
Valdes loceklis
Misija

Mēs esam uzticami biznesa partneri, ievērojam spēkā esošo likumdošanu un atbalstām godīgu konkurences cīņu.

Veicot būvdarbus, mēs saudzīgi izturamies pret dabas resursiem un enerģijas avotiem, pieturamies pie augstiem kvalitātes un darbu izpildes drošības standartiem.

Finanšu rādītāji

Kopējais netto apgrozījums
mlj. EUR

Latvijā

Arvalstīs

Pamatlīdzekļi
mlj. EUR

Pašu kapitāls
mlj. EUR

Štata darbinieki