Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde

Latvija
Sakuma datums: Aprīlis 2012
Beigu datums: Novembris 2015

2012.gada aprīlī uzsākta objekta „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra” būvniecība.

Projekta galvenais mērķis ir Rīgas ostas ģenerālkravu, Ro-Ro un beramkravu termināļu pārcelšana no Andrejostas un Eksportostas rajoniem, kas atrodas Rīgas pilsētas vēsturiskā centra tiešā tuvumā, atbrīvot pilsētas centru no kravu pārkraušanas operācijām un to radītās negatīvās ietekmes uz vidi, vienlaicīgi saglabājot ostas konkurētspēju un sekmējot uzņēmējdarbībai pievilcīgas vides radīšanu.

Galvenais būvuzņēmējs ir Pilnsabiedrība „BMGS S”, kuras sastāvā ietilpst  BMGS un Skonto Būve.