ZO-1 un ZO2 piestātņu pagarināšana, akvatorija padziļināšana un lietus kanalizācijas izvada izbūve

Pasūtītājs: Rīgas universālais termināls (RUT)

Latvija
Sākuma datums: Jūnijs 2016
Beigu datums: aktuālais projekts

Projekta mērķis ir:

-veikt piestātnes ZO - 1 pagarināšanu dienvidu virzienā aptuveni 50m garumā (sasniedzot 207m garumu), izbūvējot divus tauvošanās pāļus, kurus savā starpā paredzēts savienot ar tērauda kopnes konstrukcijas tiltiņiem, uz kuriem paredzēts apgaismojums, poleru nomaiņu un fenderu izbūvi. Pie piestātnes ZO - 1 paredzēts saglabāt esošo dziļuma atzīmi -10,25m BAS.

-veikt piestātnes ZO - 2 pagarināšanu ziemeļu virzienā par aptuveni 96,8m (sasniedzot 260m garumu), jaunas zemūdens rievsienas izbūvi, poleru nomaiņu un fenderu izbūvi. Pēc pārbūves pie piestātnes ZO - 2 paredzētā dziļuma atzīme -12,00m BAS.

-veikt akvatorijas padziļināšanas darbus aptuveni 7 746 m2 platībā un aptuveni 14 864 m3 apjomā, kā arī piestātnes jaunās platības vajadzībām aizbēršanas darbus 3 710 m2 platībā un 29 730 m3 apjomā.

-izbūvēt lietus kanalizāciju ar lokālām attīrīšanas iekārtām un izvadu akvatorijā.