Parkeringhu - daudzstāvu autostāvvieta Zviedrijas izglitības galvaspilsētā, Umeo

Pasūtītājs: NCC Sverige AB

Zviedrija
Sakuma datums: Oktobris 2016
Beigu datums: tekošais projekts

Autostavvieta ir ap 120 metru gara un četru stavu augstumā, bet kosntrukcija ir aprēķināta, lai izmantot arī pedējo stāvu (jumtu) automašīnu izvietošanai. Garaža ietilpst ap 240 vietas priekš masīnām.

Šī objekta mērķis - samazināt autostavvietas skaitu uz  pilsētas ielām un uzlabot pilsētas infrastruktūru un arējo izskatu.