Piestātņu Nr. 43, Nr. 44 un Nr. 45 rekonstrukcija Klaipēdas valsts jūras ostā

Pasūtītājs: Valsts Klaipēdas jūras ostas direkcija

Lietuva
Sakuma datums: Aprīlis 2015
Beigu datums: Aprīlis 2016

Rekonstruētās piestātnes ir paredzētas pietauvošanās un mazgabarīta kuģu remontam.

Piestātņu kopējais garums: 142,14 m, dziļums: -6.00 m.

Rekonstrukcijas laikā tika veikti sekojoši darbi:

  • rievsienas iegremdēšana,
  • injekcijas enkurstiepņu ierīkošana,
  • fasādes dzelzsbetona plātņu montāža un pāļu uzkalas betonēšana,
  • ceļa portāla krānam ierīkošana,
  • lietus kanalizācijas tīklu ierīkošana,
  • segumu ierīkošana un pietauvošanās aprīkojuma montāža. 

Izpildīto darbu vērtība – 893 352,84 EUR bez PVN.