Piestātņu Nr. 1 un Nr. 2 rekonstrukcija Klaipēdas valsts jūras ostā

Pasūtītājs: Valsts Klaipēdas jūras ostas direkcija

Lietuva
Sakuma datums: Septembris 2015
Beigu datums: tekošais projekts

Rekonstruējamās piestātnes ir paredzētas pietauvošanās un naftas produktu tankkuģu izkraušanai.

Piestātnes ir pāļu tipa, projekta dziļums: -14.00 m.

Rekonstrukcijas laikā tiek veikti sekojoši darbi:

  • tērauda cauruļpāļu iegremdēšana,
  • fasādes dzelzsbetona plātņu montāža un pāļu betonēšana (5 gab.),
  • pārejas tiltiņu remonts un neekspluatējamo piestātņu demontāža (pilnīga izjaukšana) (3 gab.).