Piestātņu Nr. 67 un Nr. 68 II un III etapu rekonstrukcija Klaipēdas valsts jūras ostā

Pasūtītājs: Valsts Klaipēdas jūras ostas direkcija

Lietuva
Sākuma datums: Augusts 2016
Beigu datums: aktuālais projekts

Rekonstruējamās piestātnes ir paredzētas pietauvošanās un beramo kravu kuģu pārkraušanai.

Piestātņu kopējais garums – 233,42 (II)+122,47 (III) m, projekta dziļums – -14.50 m.

Rekonstrukcijas laikā tiek veikti sekojoši darbi: kombinētās rievsienas iegremdēšana, dzelzsbetona urbpāļu ierīkošana, injekcijas enkurstiepņu ierīkošana, fasādes dzelzsbetona plātņu montāža un pāļu uzkalas betonēšana, ceļa portāla krānam ierīkošana, dzelzceļa ierīkošana, lietus kanalizācijas tīklu ierīkošana, segumu ierīkošana un pietauvošanās aprīkojuma montāža.