Smiltyne krasta nostiprinājuma daļas rekonstrukcija Klaipēdas valsts jūras ostā (1. darbu etaps)

Pasūtītājs: Valsts Klaipēdas jūras ostas direkcija

Lietuva
Sākuma datums: Oktobris 2016
Beigu datums: aktuālais projekts

Rekonstruējamā piestātne ir paredzēta pasažieru prāmja pietauvošanās.

Kopējais piestātnes projekta garums – 91,5 m, projekta dziļums – -5.20 m.

Rekonstrukcijas laikā tiek veikti sekojoši darbi: rievsienas iegremdēšana, injekcijas enkurstiepņu ierīkošana, fasādes dzelzsbetona plātņu montāža un pāļu uzkalas betonēšana, segumu ierīkošana un pietauvošanās aprīkojuma montāža.