Sarkandaugavas attekas krasta nostiprinājums Kuņdzinsalas dienvidos

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde

Latvija
Sākuma datums: Jūnijs 2016
Beigu datums: aktuālais projekts

     Projekta ietvaros tiek veikta Kundziņsalas dienvidu krasta nostiprināšana posmā no dzelzceļa tilta līdz Kundziņsalas 6. šķērslīnijai. Pašreiz krasta līnija šajā posmā ir pilnībā nenostiprināta un aizaugusi ar ūdenszālēm. Kopējais straumvirzes un krasta nostiprinošā dambja garums ir 1270 m. Būvniecības laikā AS “BMGS” veiks sekojošus būvdarbus:

- smilts-grants maisījuma atbēršanu – 67.732 m3;
- smilts atbēršanu – 90.602 m3;
- ģeotekstila ieklāšanu – 32.802 m2;
- nogāžu nostiprināšanu ar gabioniem ar šķembu un akmens aizpildījumu – 11.727 m3;
- akmens seguma ierīkošanu dambja virspusē – 5.540 m2/ 1.662 m3.

     Pašreiz Sarkandaugavas attekas posmā, kurā tiks veikti krasta nostiprināšanas darbi, nevar pārvietoties lieli kuģošanas transporta līdzekļi. Tā kā kuģošanas satiksmi ierobežo divi tilti – dzelzceļa tilts, kas savieno Kundziņsalu ar Uriekstes ielu, un autoceļa tilts, kas savieno Kundziņsalu ar Tvaika ielu – , tad šajā Sarkandaugavas posmā pagaidām iespējams pārvietoties tikai ar nelieliem kuteriem un laivām.