Ķekavas tilta pārbūve (a/c P91 Mežvidi-Baldone 1,20. km)

Pasūtītājs: Latvijas Valsts ceļi

Latvija
Sākuma datums: Augusts 2016
Beigu datums: Jūnijs 2017

     Tilts, kas būvēts 1929.gadā, un pēdējoreiz atjaunots tālajā 1952.gadā, ņemot vērā arvien pieaugušo satiksmes intensitāti, vairs nespēja nodrošināt ātru un efektīvu pārbraukšanu pār Ķekavas upi. Līdz ar to bija nepieciešams veikt tilta pārbūvi, lai tas atbilstu mūsdienīgas infrastruktūras prasībām, tajā pašā laikā nodrošinot, lai satiksmes plūsma pār upi netiktu paralizēta. Lai pēc iespējas mazāk ietekmētu satiksmes plūsmu, būvdarbu laikā tika nodrošināta satiksme pa pagaidu apbraucamo ceļu. Projekta ietvaros tika veikta esošo tilta konstrukciju – 9 m laiduma, pāļu un režģogu – demontāža. Lai nodrošinātu sausu būvbedri un kvalitatīvu pamatu izbūvi, Ķekavas upes straume tika novirzīta pa pagaidu caurtekām, kuru diametrs ir 1220 mm un garums 15 m. Tāpat tika izveidota pagaidu rievsienas norobežojošā konstrukcija, kas pēc dzelzsbetona konstrukciju izbūves tika pilnībā demontēta. Projekta gaitā tika veikta jaunās caurtekas montāža, uzbēruma veidošana un asfalta ieklāšana piebraucamajiem ceļiem  un virs caurtekas, kā arī tika veikti labiekārtošanas darbi.