Kompānijas darbības virzieni

Galvenie Kompānijas darbības virzieni ir: ostu būvju celtniecība, jebkura veida pāļu pamatu, tiltu, dzelzceļa būvju būvniecība, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvniecība, kā arī tiek piedāvāti pakalpojumi projektēšanas un ģeotehniskās izpētes jomā.