Celtniecība

Kompānijā ir uzkrāta ievērojama pieredze hidrotehniskās celtniecības jomā, pamatņu un pamatu ierīkošanā dažādām būvēm, tiltu un estakāžu būvniecībā, dzelzceļa būvniecībā. Kompānijai ir vajadzīgā tehniskā flote, modernas celtniecības iekārtas, mehānismi un kvalificēts personāls, kas ļauj izpildīt jebkuras sarežģītības darbus. Galvenais darba princips – garantēti augsts kvalitātes līmenis un atbildīga pieeja būvniecībai.
Genādijs Kalaneps
Valdes loceklis
T:    +371 67 272207
M:   + 371 29 229406
Aleksejs Pavlovs
celtniecības departamenta vadītājs
T:    +371 67 272717
M:   +371 29496271

Hidrotehniskā būvniecība

Hidrotehniskā būvniecība vienmēr ir bijusi viens no galvenajiem kompānijas darbības virzieniem. Kā pierādījums kalpo vairāk nekā simts objektu rekonstruētās un uzbūvētās ostās, kuģu remonta rūpnīcās Baltijas un Melnās jūras krastos.

Pateicoties savai tehniskajai flotei (peldošie celtņi, velkoņi, platformas, baržas, pontoni), kompānija ir gatava praktiski jebkuru jūras un upju hidrotehnisko būvju būvniecības projektu realizācijai.

Hidrotehnisko būvju celtniecība var tikt veikta pēc pasūtītāja vēlēšanās kompleksi, sākot no projekta izstrādes līdz pat objekta nodošanai ekspluatācijā, ieskaitot dibena padziļināšanas darbu.

Tiltu un estakāžu būvniecība

AS BMGS ir licencēts darbuzņēmējs tiltu un estakāžu būvniecības jomā, tai ir sertificēti inženieri celtnieki un autoceļu un dzelzceļa tiltu, ceļu pārvadu, tuneļu projektētāji ar lielu darba pieredzi.

Pastāvīgi piedaloties hidrotehnisko un transporta būvju projektu realizācijā, BMGS ir uzkrājusi ievērojamu inženierbūvju: tiltu, estakāžu, tuneļu un ceļu pārvadu būvniecības pieredzi.

Pamatņu un pamatu būvniecība

Liela nozīme mūsdienu pilsētbūvniecībā ir inženieru risinājumiem nulles cikla posmā, būvējot tirdzniecības, biroju un dzīvojamo ēku daudzlīmeņu autostāvvietas. Blīvas pilsētas apbūves apstākļos būvniecības panākumus nosaka modernās tehnoloģijas.

Latvijas – Holandes kompānijas FUNDEX–BMGS (Sanktpēterburga) specializācija ir pāļu pamatņu ierīkošana pēc Fundex un Vibrex tehnoloģijas, kas ir neaizstājamas grunts apstākļos un pie saspiestās apbūves vēsturiskajā pilsētā pie Ņevas.

Kā šo Kompānijas iespēju izmantošanas veiksmīgu piemēru var minēt pēdējos gados uzbūvētos tirdzniecības un biroju centrus Rīgā:

Stockmann Сentrs, Barona Centrs, Olimpija, Citadele, Da Vinci

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Pamati zem daudzstāvu ēkām Rīgā

Dzelzceļa būvniecība

Ciešā sadarbībā ar vadošajām Latvijas kompānijām dzelzceļa būvniecības jomā BMGS regulāri piedalās projektu realizācijā, kas saistīti ar inženierbūvju būvēšanu dzelzceļam.

No pēdējā laikā realizētajiem projektiem var izcelt:

Apkārtējās vides aizsardzības projekti

Sākot no 90.gadu otrās puses Latvijā paaugstināta uzmanība tiek veltīta apkārtējās vides jautājumiem. Šajā sakarā, Latvijas Republikas Vides ministrijas ietvaros, kopīgi ar Eiropas izlīdzināšanas fondu un Kohēzijas fondu (ERAF / ISPA) tika izstrādāta specializēta programma, kas vērsta uz valsts dzīvības procesu norises kaitīgās ietekmes mazināšanu uz apkārtējo vidi.

Visu projektu realizācija notiek saskaņā ar starptautiskās inženieru asociācijas (FIDIC) līgumu noteikumiem, projektu realizācijas kontrole tiek īstenota kā no LR Vides ministrijas, tā arī no ES struktūrfondu pārstāvju puses.

Sadzīves un rūpniecības atkritumu poligons. Grobiņa, Liepājas rajons

Tehnika un aprīkojums